SmartMedia   »    Tin tức & Sự kiện   »    CÔNG TY SMART MEDIA TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT.

CÔNG TY SMART MEDIA TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT.

27/04/2023 05:04:36

Ngày 26/4/2023, Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo Đa phương tiện (Smart Media) tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thông báo về việc bổ nhiệm người đại diện vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty, bầu 02 thành viên Hội đồng quản trị mới của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, bao gồm ông Nguyễn Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông và ông Nguyễn Trọng Dần - Giám đốc Công ty Phát triển Dịch vụ Truyền hình, Tổng công ty Truyền thông.
 
Cũng trong cùng ngày, Công ty cũng tổ chức Cuộc họp Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Sơn Hải giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị.
 
Việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo với kinh nghiệm và tâm huyết hứa hẹn sẽ đưa Smart Media bước vào 1 giai đoạn tăng trưởng, phát triển mới, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam.
 
Codong1.jpg (1.38 MB)
Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Trọng Dần, Ông Nguyễn Sơn Hải, Ông Nguyễn Ngọc Minh, Bà Nguyễn Thị Hoàng Phương
 
 
 
Codong2.jpg (1.30 MB)
 
Từ trái qua phải: Bà Trần Minh Phương, Bà Phùng Bảo Ngọc, Bà Nguyễn Thị Thiêm, Ông Nguyễn Trọng Dần, Ông Nguyễn Sơn Hải, Ông Nguyễn Ngọc Minh, Bà Nguyễn Thị Hoàng Phương, Bà Lê Thị Hồng Vân, Ông Lê Văn Khương